ELS RECUPERADORS DE CALOR SON UNA DE LES PECES CLAUS EN L'EFICIENCIA ENERGÈTICA

El codi Tècnic de l'Edificació i l'actual RITE posen èmfasi en la salubritat dels locals a la vegada que s'ha d'assegurar una bona gestió de l'energia.

Els recuperadors entalpics i/o de calor i la seva pròpia eficiència son un aspecte fonamental en aquesta bona gestió i és necessari un càlcul precís per adaptar-ho a cada cas.


NOTICIES